Ochrona środowiska

Troszcząc się o środowisko naturalne i respektując obowiązujące przepisy informujemy i zobowiązujemy się do:

 

1. przyjmowania nieodpłatnie zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych, zwanych dalej akumulatorami.

2. pobierania od kupującego, niebędącego przedsiębiorcą, opłaty depozytowej w kwocie: 30 zł za sztukę baterii samochodowej kwasowo-ołowiowej i akumulatora samochodowego kwasowoołowiowego oraz potwierdzenia pobrania tej opłaty, jeżeli przy zakupie akumulatorów kupujący nie przekazał zużytych akumulatorów w ilości co najmniej takiej, jak ilość kupowanych przez niego nowych akumulatorów.

3. zwrotu pobranej opłaty depozytowej oraz potwierdzenia tego zwrotu w terminie 30 dni od dnia jej pobrania w przypadku, gdy kupujący przekaże zużyty akumulator.

Więcej o ochronie środowiska w informacji SPIAB: